Show simple item record

dc.contributor.author
Koltchinskii, Vladimir
dc.contributor.author
Nickl, Richard
dc.contributor.author
van de Geer, Sara
dc.contributor.author
Wellner, Jon A.
dc.date.accessioned
2017-11-08T12:03:19Z
dc.date.available
2017-06-12T17:52:59Z
dc.date.available
2017-11-08T11:51:18Z
dc.date.available
2017-11-06T12:51:00Z
dc.date.available
2017-11-08T11:35:09Z
dc.date.available
2017-11-08T12:03:19Z
dc.date.issued
2016-06
dc.identifier.issn
0214-316X
dc.identifier.issn
2013-9829
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.11850/206076
dc.description.abstract
En aquest article es fa un repàs de les contribucions de l?Evarist Giné a la teoria moderna de la probabilitat i de l?estadística matemàtica en un context infinitodimensional. Les seccions corresponen a les àrees en les quals va tenir una participació més significativa: probabilitat en espais de Banach, processos empírics, el bootstrap, U-estadístics i U-processos, i estadística matemàtica. Es fa èmfasi a l?impuls que la seva obra ha donat a la teoria actual de la probabilitat, l?estadística matemàtica i també a l?aprenentatge automàtic (machine learning). A més conté un resum biogràfic i la llista completa de les seves publicacions. Ha esta escrit en ocasió de la seva mort.
en_US
dc.language.iso
ca
en_US
dc.publisher
Institut d'Estudis Catalans
en_US
dc.subject
probabilitats en espais de Banac
en_US
dc.subject
teorema del límit central
en_US
dc.subject
processos empírics
en_US
dc.subject
bootstrap
en_US
dc.subject
U-estadístics
en_US
dc.subject
estimació de densitats
en_US
dc.title
L’obra matemàtica d’Evarist Giné
en_US
dc.title.alternative
The mathematical work of Evarist Giné
en_US
dc.type
Journal Article
ethz.journal.title
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques
ethz.journal.volume
31
en_US
ethz.journal.issue
1
en_US
ethz.pages.start
5
en_US
ethz.pages.end
29
en_US
ethz.publication.place
Barcelona
en_US
ethz.publication.status
published
en_US
ethz.leitzahl
ETH Zürich::00002 - ETH Zürich::00012 - Lehre und Forschung::00007 - Departemente::02000 - Dep. Mathematik / Dep. of Mathematics::02537 - Seminar für Statistik (SfS) / Seminar for Statistics (SfS)::03717 - van de Geer, Sara / van de Geer, Sara
en_US
ethz.leitzahl.certified
ETH Zürich::00002 - ETH Zürich::00012 - Lehre und Forschung::00007 - Departemente::02000 - Dep. Mathematik / Dep. of Mathematics::02537 - Seminar für Statistik (SfS) / Seminar for Statistics (SfS)::03717 - van de Geer, Sara / van de Geer, Sara
ethz.identifier.url
http://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/142573
ethz.date.deposited
2017-06-12T17:53:47Z
ethz.source
ECIT
ethz.source
FORM
ethz.identifier.importid
imp593655076e80449583
ethz.ecitpid
pub:187496
ethz.eth
yes
en_US
ethz.availability
Metadata only
en_US
ethz.rosetta.installDate
2017-11-08T11:54:12Z
ethz.rosetta.lastUpdated
2018-11-06T00:45:38Z
ethz.rosetta.versionExported
true
dc.identifier.olduri
http://hdl.handle.net/20.500.11850/204817
dc.identifier.olduri
http://hdl.handle.net/20.500.11850/124939
ethz.COinS
ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.atitle=L%E2%80%99obra%20matem%C3%A0tica%20d%E2%80%99Evarist%20Gin%C3%A9&rft.jtitle=Butllet%C3%AD%20de%20la%20Societat%20Catalana%20de%20Matem%C3%A0tiques&rft.date=2016-06&rft.volume=31&rft.issue=1&rft.spage=5&rft.epage=29&rft.issn=0214-316X&2013-9829&rft.au=Koltchinskii,%20Vladimir&Nickl,%20Richard&van%20de%20Geer,%20Sara&Wellner,%20Jon%20A.&rft.genre=article&
 Search via SFX

Files in this item

FilesSizeFormatOpen in viewer

There are no files associated with this item.

Publication type

Show simple item record